perjantai 16. marraskuuta 2012

Rannikon väki iskee takaisin!

Suomalainen saaristokulttuuri on ollut viimevuosina poikkeuksellisen vainon alla ja selkeästi ”kuoliaaksisuojelun” kohteena. Omalla kohdalla esimerkiksi siian rääkipyynnin kieltäminen ja Selkämeren kansallispuiston perustaminen paikallisten toimijoiden mielipiteitä huomioimatta tuntuivat epäreilulta hallintotavalta.

Onkin erittäin hienoa huomata, että pohjoisempana on ryhdytty toimenpiteisiin saaristokulttuurin suojelemiseksi valtion ”suojelukulttuurilta”. Rannikko-Pohjanmaan saaristokulttuurin suojelemiseksi on perustettu oma yhdistys, jossa on tällä hetkellä mukana jo yli 40 paikallista  alueen yhdistystä.

Koska vastaavanlaisia eränkäynnille kohtalokkaita "kuoliaaksisuojeluhankkeita" on menossa ympäri maatamme, on erittäin mielenkiintoista seurata tämäntyyppisen uraa-uurtavan ja laajan, useiden yhdistysten muodostaman, toimijan tulemista pelikentälle. Jos asioissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, niin missään nimessä yhdistyksen ajamia asioita ei voida jättää huomioimatta päätöksenteossa.Lainaus lehdistötiedotteesta:


Yli 40 yhdistystä, yhteisaluetta, kalastuskuntaa, venekerhoa, kalastus- ja metsästysseuraa ovat päättäneet yhdistää voimansa yhteisessä edunvalvonnassansa suuremmaksi kokonaisuudeksi uuteen yhteistyöelimeen. Yhdistyksen nimi on  Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. Yhdistyksen hallintokieli on ruotsi. Kokoukset ovat kuitenkin kaksikielisiä.  Yksityishenkilöllä on mahdollisuus liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Uusi yhdistys perustettiin 25.4.2012 Mustasaaressa. Toiminta-alue kattaa rannikon aina Uusikaarlepyystä pohjoisessa Närpiöön etelässä.

Yhdistyksen päämäärä on:

ü  Vahvistaa rannikko- ja saaristoväestön edunvalvontaa paikallisissa asioissa 

ü  Turvata perinteisen paikallisen kulttuurin säilyminen

ü  Edistää monimuotoisuuden ja elinympäristöjen säilymistä erityisesti saaristossa

ü  Ympäristön suojelu- ja suunnittelutyöhön osallistuminen paikalliset olot tuntevana kumppanina viranomaisorganisaatioille

ü  Edistää alueen kalastuselinkeinon ja kalastajien säilymistä alueella

ü  Säilyttää mahdollisuus metsästyksen ja riistanhoitotyön harrastamiseen alueella

ü  Edistää alueella perinteistä maa- ja metsätaloutta

ü  Seurata alueella tapahtuvaa kaavoitus- ja suunnittelutyötä ja tiedottaa siitä jäsenilleen aktiivisesti


Tärkeä osa yhdistyksen toiminnasta on seurata ja kommentoida viranomaistyönä tehtävää maankäytön ja suojelualueiden suunnittelua sekä hankkeita, joilla saattaa olla vaikutuksia pitää saaristo elinkelpoisena tai ne uhkaavat alueen perinteisten kulttuuriarvojen säilymistä. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on toimia vastuullisena kumppanina ja alueen asukkaiden kanavana aluehallintovirastoon, Metsähallitukseen ja Pohjanmaan liittoon jo hankkeita valmisteltaessa.  

”Paikalliset saaristolaiset ovat jo ainakin 1300-luvulta saakka kyenneet elämään, ottaen huomioon luontoarvot, luonnon kyvyn uusiintua ja erilaisia antimia on käytetty kestävän käytön periaatteita noudattaen”, kertoo yhdistyksen tiedottaja Johan Stoor. ” Me haluamme haluamme näitä periaatteita noudattaen käydä viranomaisten kanssa rakentavaa vuoropuhelua, paikallisen väestön osaamista ja vastuullista asennetta korostaen. Työ on jo kyetty aloittamaan joidenkin keskeisten viranomaisorganisaatioiden kanssa. Ilman vuosisataista luonnon kunnioitusta ei alueella olisi jäljellä ainutlaatuisia, arvokkaita luontoarvoja nykyisin käytävän suojelukeskustelun pohjaksi toteaa Johan Stoor. Alue on säilytettävä elävänä, se ei saa muodostua pelkäksi museoksi tai alueen ulkopuolelta määritellyksi luontokohteeksi. Alue on kulttuurimaisemaa, missä näkyy ihmisen vaikutus sopusoinnussa yhdessä luontioarvojen kanssa.

Yhdistys - Intresseföreningen för en levande skärgård r.f. – tulee muodostamaan osaavia, laajan kokemuksen omaavia työryhmiä erikseen määriteltävien keskeisten kysymysten hoitamiseksi. Viranomaisvalmistelussa erilaisilta sidosryhmiltä pyydettävät lausunnot ovat mukana myös  keinona vaikuttaa viranomaisten valmistelutyöhön. Työmme tulee olemaan avointa ja läpinäkyvää. Yhteydet alueen kuntiin pyrimme hoitamaan valittujen kunnallisten luottamushenkilöiden kautta. Heitä on useita toiminnassamme mukana. Työmme lähtökohtana on laajan yhteistyöverkon luominen yli kuntarajojen. Hyvien käytäntöjen ja asiantuntemuksen lisääminen paikallisten asukkaiden pyrkiessä vaikuttamaan omaa elinympäristöä koskevia päätöksiä tehtäessä.

1 kommentti:

  1. Haaste!

    http://www.terveisetravintoketjunhuipulta.com/2012/11/haastava-haaste.html

    VastaaPoista